Akademik ve Sanat Faaliyetleri

KİTAPLAR

2017, Kâzım Uz – Musiki Nazariyatı. YAYINEVİ © MAK GRUP MEDYA PRO. REK. YAY. A.Ş, ANKARA
2017, Ney Sazı İçin Alıştırmalar – Başlangıç ve Orta Seviye. YAYINEVİ © MAK GRUP MEDYA PRO. REK. YAY. A.Ş, ANKARA
2017, Mevlevî Âyînleri – Makâmlar ve Geçkiler, 2. Baskı, YAYINEVİ © MAK GRUP MEDYA PRO. REK. YAY. A.Ş, ANKARA
2010, Mevlevî Âyînleri – Makâmlar ve Geçkiler, 1. Baskı, Konya İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, KONYA

 

MAKALELER

2015, Arel Ezgi Uzdilek Nazariyatında Şed Makam Anlayışı Çargâh Acem Aşîran ve Mahur Makamları. İSTEM(24), 63-84.
2013, Türk Musikisinde Ahenkler İSTEM(22), 131-144.
2012, Buhurizade Mustafa Itrî Efendi ye Ait Segah Mevlevi Ayin i Şerifi nin Makam ve Geçki Açısından Tahlili İSTEM(19), 175-194
2010, XIII  Asırda Bestelenmiş Üç Hicaz Mevlevi Ayininde Hicaz Makamı Anlayışı İSTEM(15), 259-269.

BİLDİRİLER

2018,  Sünbüle, Muhayyer-Sünbüle ve Muhayyer-Kürdî (İkinci Nevî) Makamları.  IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Müzik Teorileri 2018,  Mevlevî Mûsikîsi – Mevlevî Âyînleri.  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

ALBÜMLER

2017, Gazi Üniversitesi 90. Yıl Türk Müziği Albümü – Türk Sanat Müziği, ANKARA

2014, Abdülkadir Meragi Besteleri, ANKARA

2012, Vefatının 300. Yılında ITRİ, ANKARA

RESİTALLER

2016, Dünya Kadınlar Günü – Ney Dinletisi, ANKARA

2014, Solo Konser, TÜRKMENİSTAN

2014, Talent Show, Solo Concert, American Culture and Language Institute, Nova University

2013, Space of Mugham Sempozyumu, Solo Konser, BAKÜ

KONSERLER

2015, Kutlu Doğum Haftası, Tasavvuf Musikisi Konseri, ANKARA

2015, Kutlu Doğum Haftası, Tasavvuf Musikisi Konseri, POLATLI

2014, Kutlu Doğum Haftası, Tasavvuf Müziği Konseri, ANKARA
2013, Tasavvuf Müziği Konseri, ANKARA

RADYO PROGRAMLARI

2015, Sesin ve Sessizliğin Tarihi Programı Cami Musikisi Alanında İcralar, ANKARA 2014, Tellerden Dökülen Nağmeler, Radyo Programı, ANKARA WORKSHOP

2013 Çin’de Türk Yılı, ÇİN

TV PROGRAMLARI

2012-2013, Ahmet Hatipoğlu ile Taavvuf Musikisi, Paket Programlar, P.Sayı:30, ANKARA