ÇIKIŞ TARİHİ
Muhtelif
TÜR
Taksîm/Saz Mûsikîsi
YAPIMCI ŞİRKET
-
FORMAT
CD Albüm/Derleme

Taksimler

Geçiş Taksîmi
Itrî Albümü'nden
Nihâvend-i Kebîr Taksîm
Merâgî Albümü'nden
Sabâ-Bûselik Taksîm
Acem-Aşîrân Baş Taksîmî
Mevlevî Âyîni Baş Taksîmi
Acem-Bûselik Baş Taksîm
Mevlevî Âyîni Baş Taksîmi
Sûznâk Baş Taksîm
Mevlevî Âyîni Baş Taksîmi

Farklı yılların kayıtlarından derlenmiş Ney taksîmlerini içermektedir.