Sünbüle, Muhayyer-Sünbüle ve Muhayyer-Kürdî (İkinci Nevî) Makamları