Türk Mûsikîsinde Makamlar – Bölüm 2

Temmuz 2, 2018

Bu bölümde ele alınacak makamlar:

 1. Müsteâr Makâmı
 2. Mâhûr Makâmı (Birinci Nevî)
 3. Bûselik Makâmı
 4. Büzürg Makâmı
 5. Sûz-i Dilârâ Makâmı
 6. Acem-Bûselik, Nevâ-Bûselik, Tâhir-Bûselik ve Gerdâniyye-Bûselik Makamları
 7. Mâhûr-Bûselik, Muhayyer-Bûselik ve Evc-Bûselik Makamları
 8. Kürdî Makâmı
 9. Acem-Kürdî, Nevâ-Kürdî ve Muhayyer-Kürdî (Birinci Nevî) Makamları
 10. Nişâbûr Makâmı
 11. Pesendîde Makâmı
 12. Nişâbûrek Makâmı
 13. Isfahân (İkinci Nevî) ve Isfahânek-i Cedîd Makamları
 14. Pencgâh-ı Zâid Makâmı
 15. Yegâh ve Acem Yegâhı Makamları
 16. Nühüft veya Nevâ-Aşîrân Makâmı
 17. Ferâhnâk Makâmı
 18. Hicâz Makâmı
 19. Uzzâl ve Nühüft-i Kadîm Makamları
 20. Hümayûn Makâmı
 21. Zengûle ve Hicâzeyn Makâmı
 22. Şehnâz Makâmı
 23. Nikrîz Makâmı
 24. Zâvil Makâmı
 25. Hicâz-Aşîrân, Hicâz-ı Muhâlif veya Râhatfezâ (İkinci Nevî) Makâmı
 26. Şeref-i Hamîdî veya Şerefnümâ Makâmı

Türk Mûsikîsinde Makamlar – Bölüm 1

Temmuz 2, 2018

Türk Mûsikîsinde Makamlar – Bölüm 1 Dersi Açıldı

Derste ele alınacak konular;

 1. Temel Kavramlar
 2. Rast ve Rehâvî Makamları
 3. Pencgâh-ı Asl Makâmı
 4. Mâhûr Makâmı (İkinci Nevî)
 5. Uşşâk Makâmı
 6. Hûzî Makâmı
 7. Acem ve Nevrûz-ı Acem Makamları
 8. Bayâtî Makâmı (İkinci Nevî)
 9. Çargâh Makâmı (Birinci Nevî)
 10. Nevâ Makâmı (Birinci ve İkinci Nevî)
 11. Tâhir (İkinci Nevî), Tâhir-i Kebîr ve Tâhir-i Sagîr Makamları
 12. Gerdâniyye Makâmı
 13. Hüseynî ve Necd-i Hüseynî Makamları
 14. Muhayyer Makâmı (Birinci Nevî)
 15. Dilnişin Makâmı
 16. Segâh Makâmı
 17. Mâye Makâmı
 18. Sâzkâr Makâmı
 19. Irâk Makâmı
 20. Evc Makâmı
 21. Hisâr-ı Kadîm Makâmı
 22. Evc-Hûzî veya Evc-Uşşâk Makâmı
 23. Beste-i Hisâr Makâmı
 24. Aşîrân Makâmı
 25. Hüseynî-Aşîrân Makâmı