8 Mart 2016 yılında Dünya Kadınlar Günü Paneli için hazırlanmış Ney Dinletisi.

ŞEF: Emrah HATİPOĞLU

PROGRAM

Arazbar-Būselik, Ağır Hafîf Kâr-ı Lâlezār, Beste: Hacı Sādullah Ağa (v.1825)
Şehnāz-Būselik Yürük Semāî, Beste: Tab’î Mustafa Efendi (v.1786)
Geçiş Taksîmi:Öğr. Gör. Serkan GÜNALÇIN
Māhūr Hafîf Kâr, Beste: Hāfız Şirāzî (v.1390)
Zāvil Yürük Semāî, Beste: Sultan Selîm Han (v.1808),
Güfte: Süleyman Dāniş (v.1774)
Māhūr Yeniçeri Marşı, Beste: Anonim

Sololar:
Ferāhnâk Yürük Semāî, Beste: Şākir Ağa (v. 1840)
Solist: Öğr. Gör. İnci TUYAN
Hicāz Türk Aksağı Şarkı, Beste: Hacı Ārif Bey (v.1885)
Solist: Serda TÜRKEL OTER
Hicāz Semāî Şarkı, Beste: Hammāmîzāde İsmāil Dede Efendi (v. 1846)
Solist: Öğr. Elm. Zeynep ALTUNTAŞ KOCA
Uşşāk Sofyān Şarkı, Beste: Tatyos Efendi (v. 1913)
Solist: Çağatay AZKUR
Muhayyer Kürdî Türkü, Yöresi:Rumeli Kaynak Kişi: Ali Şevket Öndesev
Solist: Öğr. Gör. Münevver İTİL

VE

Köçekçeler
Ara Sololar: Mehmet Sinan BAYRAM

SAZLAR
Kemençe : Öğr. Gör. Beste ESEN BİÇER
Kemençe : Öğr. Gör. Emrah TUNCEL
Ney : Oğuz ASLAN
Ney : Atahan Kürşad ÖZDİL
Kanun : Öğr. Gör. Serkan GÜNALÇIN
Ud : Öğr. Elm. Muhammed Mete BULDUK
Ud : Ahmet Muhammed TAŞKIN
Tanbur : Mustafa ÖZTÜRK
Viyolonsel : Arş. Gör. Koray ILGAR
Daire : Öğr. Elm. Ufuk Akın İNCE
Kudüm/Def : Nurten YILMAZ
Bendir : Muhammed GEDİK
Köçekçeler’de Bağlamalar : Öğr. Gör. Barış GÜRKAN
Mehmet Timuçin BAKIRCI
Cihan BÜKE

SESLER
Bayanlar
Doç. Dr. Serda TÜRKEL OTER
Doç. Dr. Sevilay ÇINAR
Öğr. Gör. İnci TUYAN
Öğr. Gör. Münevver İTİL
Arş. Gör. Özge ŞEN TUNCEL
Öğr. Elm. Zeynep ALTUNTAŞ KOCA
Elif HOPLAMAZ
Aynur TAŞKENT
Göknur TAŞKENT

Erkekler
Öğr. Gör. Barış GÜRKAN
Arş. Gör Oğuz KALKAN
Çağatay AZKUR
Nurullah KIRAN
Berk Tunga TAŞ
Abdürrahim ARPAGUŞ
Candeniz YÜKSEKDAĞ
Bora AKIN
Mehmet Sinan BAYRAM
Mehmet NOGAYOĞLU
Muhammed Ümit Aytekin