Türk Mûsikîsinde Makamlar – Bölüm 2

Temmuz 2, 2018
Post Image

Bu bölümde ele alınacak makamlar:

 1. Müsteâr Makâmı
 2. Mâhûr Makâmı (Birinci Nevî)
 3. Bûselik Makâmı
 4. Büzürg Makâmı
 5. Sûz-i Dilârâ Makâmı
 6. Acem-Bûselik, Nevâ-Bûselik, Tâhir-Bûselik ve Gerdâniyye-Bûselik Makamları
 7. Mâhûr-Bûselik, Muhayyer-Bûselik ve Evc-Bûselik Makamları
 8. Kürdî Makâmı
 9. Acem-Kürdî, Nevâ-Kürdî ve Muhayyer-Kürdî (Birinci Nevî) Makamları
 10. Nişâbûr Makâmı
 11. Pesendîde Makâmı
 12. Nişâbûrek Makâmı
 13. Isfahân (İkinci Nevî) ve Isfahânek-i Cedîd Makamları
 14. Pencgâh-ı Zâid Makâmı
 15. Yegâh ve Acem Yegâhı Makamları
 16. Nühüft veya Nevâ-Aşîrân Makâmı
 17. Ferâhnâk Makâmı
 18. Hicâz Makâmı
 19. Uzzâl ve Nühüft-i Kadîm Makamları
 20. Hümayûn Makâmı
 21. Zengûle ve Hicâzeyn Makâmı
 22. Şehnâz Makâmı
 23. Nikrîz Makâmı
 24. Zâvil Makâmı
 25. Hicâz-Aşîrân, Hicâz-ı Muhâlif veya Râhatfezâ (İkinci Nevî) Makâmı
 26. Şeref-i Hamîdî veya Şerefnümâ Makâmı
Paylaş
Etiket

Bir şeyler yaz

Comments powered by Disqus