Türk Mûsikîsinde Makamlar – Bölüm 3

Temmuz 2, 2018
Post Image

Bu bölümde ele alınacak makamlar:

 1. Hisâr Makâmı
 2. Yeni Sipihr Makâmı
 3. Sabâ ve Çargâh (İkinci Nevî) Makamları
 4. Kûçek veya Vecd-i Hüseynî Makâmı
 5. Eski Sipihr Makâmı
 6. Muhayyer Makâmı (İkinci Nevî)
 7. Isfahân (Birinci Nevî) ve Isfahânek (Birinci ve İkinci Nevî) Makamları
 8. Canfezâ veya Sabâ-Aşîrân ve Sabâ-Zemzeme Makamları
 9. Sünbüle, Sünbüle-i Kadîm, Muhayyer-Sünbüle ve Muhayyer-Kürdî (İkinci Nevî) Makamları
 10. Sabâ-Bûselik, Hicâz-Bûselik, Şehnâz-Bûselik ve Hisâr-Bûselik Makamları
 11. Sûz-i Dil Makâmı
 12. Bayâtî Makâmı (Birinci Nevî)
 13. Karcığâr Makâmı
 14. Arabân Makâmı
 15. Bayâtî-Arabân Makâmı
 16. Gül’izâr Makâmı
 17. Tâhir Makâmı (Birinci Nevî, Baba Tâhir)
 18. Hüzzâm, Hüzzâm-ı Rûmî ve Hüzzâm-ı Kadîm Makamları
 19. Sûznâk Makâmı
 20. Zengûleli Sûznâk ve Sebzender-i Sebz-i Cedîd Makamları
 21. Hicâzkâr Makâmı
 22. Şevk-i Dil Makâmı (Birinci ve İkinci Nevî)
 23. Nihâvend Ailesi
 24. Neveser Makâmı
 25. Şedd-i Arabân Makâmı
 26. Tarz-ı Cihân Makâmı
 27. Dilküşâ Makâmı
 28. Mâverâü’n-Nehr Makâmı (Birinci ve İkinci Nevî)
 29. Zevk u Tarâb, Şevk-i Cedîd veya Arabân-Kürdî Makâmı
Paylaş
Etiket

Bir şeyler yaz

Comments powered by Disqus